Mikä #H2H?

“#H2H merkitsee paluuta yksinkertaiseen, empaattiseen ja epätäydelliseen viestintään.”
– Bryan Kramer

Viestintä on enenevässä määrin #Human to Human -viestintää B2B ja B2C -viestinnän sijaan.  Käsitteen lanseerasi Bryan Kramer kirjassaan There is no B2B or B2C. Human to Human: #H2H. Käsitteen taustalla on ajatus siitä, että sosiaalisen median nousun myötä liiketoimintakin on joutunut löytämään inhimillisemmän ja henkilökohtaisemman äänen.

Miten minä liityn H2H -viestintään? Langan päät kietoutuvat yhteen, kun tutustuu tapaani tehdä viestintää. Tavassani viestiä kuuluu aina inhimillinen ääni, sillä tapani lähestyä maailmaa ja muita ihmisiä on perin humaani.  Nykyisessä mediamaisemassa se on vahvuus. Tämän päivän viestintä vaatii ihmisen ymmärtämistä enemmän kuin koskaan.

#H2H -viestintään liittyy muun muassa
– kyky vedota useampiin aisteihin samanaikaisesti
– tarinankerronta, joka välittää ja herättää tunteita. Tarinallisuus auttaa ymmärtämään, miten asiat liittyvät omiin kokemuksiin ja luo kontekstin päätöksenteolle.
– kyky luoda erityinen suhde brändin taustalta löytyvien henkilöiden ja asiakkaan välille. Palaute on läpinäkyvää ja vertailu helppoa, joten asiakkaat vaativat huippukokemuksia pysyäkseen uskollisina.

Lisää aiheesta B. Kramerin artikkelissa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s